Kakel och dess historia

Kakel har under en längre tid varit en mycket populär design och speciellt i mellanöstern, de kakelplattor som brukar synas i de islamiska hemmen går att finna i en större variation av exempelvis utseende men också av design även hemma i Sverige. I länder omkring medelhavet finner vi också ofta kakel i större utsträckning än i de svenska hemmen men idag finner vi ofta kakel i olika simhallar, i badrum men också i diverse kök. Lokaler för diverse livsmedel och tillverkning av livsmedel är typiska platser där vi finner mycket kakel och genom att använda materialet skapar vi ett väldigt tåligt men också en väldigt lätt yta för rengöring.  En generell benämning på kakel och klinkers brukar vara keramiska plattor för bland annat golv och för vägg. Kakel är dock egentligen endast avsedd för användning på vägg medan klinkers är ett material man gärna använder både för väggar och för golvanvändning.

Vi blickar bakåt i historien

Vi blickar bakåt i historien

Omkring 1000 år före Kristus ser dagens klassiska material för kakel sitt ljus i Assyrien men också senare bland andra Babylonien, Persien och i Egypten. Under de medeltida åren spred sig användningen och de positiva effekterna av kakel från de islamiska kulturerna till Europa, Spanien och Italien var därefter bland de första länderna som också började tillverka sitt egna kakel. Holland blev därefter det ledande landet från omkring 1600 talet och andra länder började därefter rent av kopiera den populära holländska designen och dess kakel. Sverige kom sent in i matchen och man fann inget kakel i de svenska stugorna förens 1700 talet och då endast på kakelugnarna i de lite finare hemmen. Kakel i Sverige sågs som något rent ut sagt onödigt genom det kallare klimatet och mängden av skog och ingen ville ha något så kallt som kakel på väggarna eller golven.

Sakta med säkert smög sig modet med kakel dock på och från mitten av 1700 talet fanns en stor inhemsk produktion av kakel även hemma i Sverige. Under 1900 talet var användning av kakel relativt standard i de svenska badrummen men också i köken. Idag används kaklet mer produktivt och kan hittas på fler ställen i hemmen än i de klassiska badrummen och köken.

Kakel och dess egenskaper

I de nordiska klimaten är det inte speciellt vanligt med att dekorera hem eller diverse byggnader med kakel, detta går dock ofta att hitta i länder som Brasilien, Portugal men också Spanien. Kakel suger dock åt sig fukt och tål generellt sett inte frost, det gör att det är ett högst olämpligt material i de nordiska länderna där frost är förekommande i alla fall under varje höst och vinter. Har man funderingar på att skaffa kakel idag så finns det lite att tänka på. Själva kaklet är miljövänligt, eldtåligt och det är lättskött. Ju dyrare själva kaklet desto längre livslängd och desto bättre kvalitet är det rent generellt. Användningsområden är som nämnt stora och endast fantasin kan stoppa dig när det kommer till att inreda hemmet med kakel.