Mosaikkonsten i Italien

Mycket av stilen på mosaik kommer från det forna Italien. Under Romarrikets storhetstid växte det fram en konst där mosaik ingick. Romarna kom att bli mästarna på mosaik. Det var på den tiden små stenplattor som var färgade.

Stenplattorna användes sedan för att skapa mönster till en början och senare även figurer. Mycket av den mosaik som användes var guldbeläggningar som lades på badanstalter eller i palats. Ända till idag finns denna mosaik kvar på några platser runt om i det som ar Romarriket. Ett av dem är Caracallas Terme. På många av platserna har den gamla mosaiken bytts ut från den ursprungliga platsen och är idag placerad på museum. De finns att hitta både inne i Rom och utanför staden.

Kristendomen spred konsten med mosaik

När kristendomen spred sig kom även mosaiken med. Det nya med mosaiken och kristendomen var att den nu inte längre bara lades på golv utan även började smycka väggar. Under Medeltiden var det bågar och triumfväggar som smyckades med mosaik i olika former. Inspirationen kom från den bysantiska kulturen och den följde med den kristna mosaiken länge. Ett tydligt tecken på att inspirationen är hämtad från den bysantiska tiden är de stora ögonen och att figurerna ofta har en väldigt stram attityd. Även om det oftast var triumfväggar och bågar som smyckades med mosaik hände det även att någon valde att smycka en yttervägg med mosaik. En plats där man kan hitta en sådan vägg är Santa Maria in Trastevere fasad. En kyrka som verkligen har fått ett lyft med hjälp av mosaiken. Något som är karaktäristiskt för just Medeltiden och den mosaik som användes då är att mosaiken ofta bestod av gyllene eller guldiga stenar. En del av det följer med in i Renässansen, även om det avtar en del. En plats där man kan hitta gyllene eller guldig mosaik från renässansen är i Peterskyrkan där inskrifterna under kupolen är gjorda under renässansen, men med mosaik typiskt för Medeltiden.

Intresset för mosaik försvinner

Intresset för mosaik försvinner

Intresset för mosaik försvinner

När Renässansen tog slut började även användandet av mosaik att försvinna mer och mer. Det gjordes några försök att få liv i konsten igen, men de lyckades inte få något större genomslag. Ett försök att få liv i konsten är de målningar som gjordes i Peterskyrkan. Här var det ändå en stor skillnad mot den mosaik som använts tidigare under Renässansen. Stenarna var så små på målningarna att man får titta väldigt nära för att se att det är mosaik. På lite avstånd ser det ut som en vanlig målning. Det finns en stil på mosaiken som lever kvar än idag. Stilen är den som bröderna Cosma tog fram under den tiden de var verksamma i Rom under 1100-talet. Tekniken de använde sig av var att ta större plattor i marmor och sätta ihop till ett mönster. De grundade även en konstskola med inriktning på mosaik och just den stil som de använde sig av. Deras verk går idag att hitta i flera av de romerska kyrkor som finns kvar sedan deras tid.