Vad är kakel?

man ställer sig frågan vad som ligger bakom ytan vi ofta ser efter att vi har kaklat ett rum är det färre personer som kan svaret. En kort beskrivning skulle säga att kakel är lergods som först har glaserats och sedan lagts in i en stor ugn för att brännas. Temperaturen man bränner kakel i är hela 800-900 grader. Det är när lergodset ligger i ugnen och bränns som det får den hårda ytan och det är då det blir mer tåligt. När det upptäcktes hur kakel kunde användas efter att de hade kommit på hur det kunde göra det kallades det för en revolution.

När kaklet upptäcktes

Kaklet har sitt ursprung i Assyrien omkring år 1000 f Kr. Det spred sig vidare i området runt Assyrien och kom till Babylon, Egypten och Persien. Från början var det väggplattor i glaserat kakel som användes. Spridningen av kakel skedde bara i den islamiska kulturen under de första århundradena och det var först under medeltiden som kaklet fick spridning i Europa. Det landet som först blev känt för att tillverka kakel var Spanien och det var under 1300-talet som tillverkningen började där. Kort därefter spred det sig vidare till Italien. Tvåhundra år senare spred det sig vidare norrut och på 1500-talet hitta tillverkningen av kakel till Holland. De kom att bli dominerande på kakeltillverkning under 1600-talet och utvecklade det som kallas för delftfajans. Andra länder kom att kopiera tillverkningen och bland annat Danmark blev stora inom delftfajans.

Kakel har inte bara varit populärt att använda invändigt utan även utvändigt har det använts flitigt genom århundradena. I Österrike kom det att bli populärt inom en genre av arkitektur som kallas jugendarkitektur. Även i Spanien har det varit populärt att pryda husen utvändigt med kakel och där har det fått större genomslagskraft. Det gör ofta att städer i Spanien blir mer karaktäristiska och färgglada.

Kakel kommer till Sverige

Kakel kommer till Sverige

Kakel kommer till Sverige

Kaklet vann inte popularitet hos svenskarna direkt. De första plattorna hittades sin väg till Sverige under den holländska storhetstiden på 1600-talet. Svenskarna var dock fästa vid sina hus med både väggar och golv av trä. Det som fick störts genomslagskraft i Sverige var när kakelugnarna fick fäste och bli populära i våra hem. Det holländska kaklet och fajans hittade sin väg in i de svenska hemmen genom att  kakelugnarna fick pryda och värma våra hem under 1700-talet. Den svenska tillverkningen av kakel kommer igång först på slutet av 1800-talet. Två orter blev dominerande och den första låg i Skåne. Här nere blev det som kom att kallas Höganäsplattorna kända och tillverkningen blev storskalig. Den andra platsen som fick ordentligt fäste på marknaden var Uppsala-Ekeby som låg strax utanför det som då var Uppsala. Idag är platsen belägen mellan två stadsdelar, Eriksberg och Flogsta. Den här fabriken var ledande inom svensk kakelproduktion från 1886 när den anlades ända fram till 1970-talet när fabriken kom att avvecklas.