Blogg

Förläggning förr för F11 nu med planekonomi

Södermanlands flygflottilj F11 var i bruk fram till 1980. Det var den största flottiljen i det svenska flygvapnet med mestadels spaningsflyg. Avvecklingen ledde till att de mindre flottiljerna tog över uppdragen och blev i sin tur mer verksamma. Det var en förläggning förr för F11 nu med planekonomi.

Förläggning förr för F11 nu med planekonomi

Även om inte F11 längre är verksamt är ju försvaret det. De har med hjälp av ekonomisk omstrukturering kunnat avveckla och utveckla olika delar i landet. Genom arbetet kan försvarsmakten hålla sig uppdaterade med aktuella behov och ändå hålla sig så mycket i det dolda som de behöver vara för nationell säkerhet.