Blogg

Hur BankID har utvecklats sedan lanseringen

BankID lanserades första gången 2003 och har sedan dess blivit en mycket populär applikation för digital identifikation och autentisering. Med BankID kan användare säkert logga in på bankkonton, skriva under dokument och utföra transaktioner online. Men hur har BankID utvecklats sedan lanseringen för nästan två decennier sedan?

Sedan starten har BankID ständigt utvecklats och förbättrats. Bland annat har antalet tjänster som kan användas med BankID ökat markant, från att endast ha varit tillgänglig för bankärenden till att nu kunna användas bland annat inom sjukvården, försäkringar och offentliga myndigheter. Dessutom har tekniken bakom BankID förbättrats vilket gjort den både säkrare och mer användarvänlig.

Med utvecklingen av nya teknologier och ökad efterfrågan av digitala tjänster är det troligt att BankID fortsätter att utvecklas och ta plats i fler delar av samhället.

Hur har BankID utvecklats sedan lanseringen?

Bakgrund

BankID lanserades av 6 stora svenska banker år 2003. Syftet var att erbjuda en säker och smidig e-legitimation som skulle möjliggöra digitala tjänster på ett tryggt sätt.

Introduktion till BankID

Med BankID kan användaren legitimera sig digitalt på olika webbplatser och i applikationer. Det sker genom att användaren identifierar sig genom personnummer och tillhörande lösenord eller säkerhetsdosa. Sedan godkänns inloggningen med en unik kod. BankID har blivit allt vanligare inom finansvärlden, men även andra branscher som exempelvis spelindustrin där några av de bästa online casinon använder BankID det kan du kika på casinomedbankid.org hemsida.

De första åren

Under de första åren användes BankID mest inom banksektorn. Användningen var relativt begränsad och krävde en fysisk dosa på grund av säkerhetsskäl. År 2006 lanserades mobilt BankID som möjliggjorde en trådlös variant av den fysiska dosan. Genom att flytta över dosan till mobilen blev det enklare och smidigare att använda BankID. Idag används BankID inom många olika områden som exempelvis kryptering och digital signering.

Mobilt BankID

För att skapa ett Mobilt BankID behöver du först en personlig kod och sedan mobiltillverkarens godkännande. Detta gör att du kan använda din smartphone som en e-legitimation för bland annat internetbank. Mobilt BankID fungerar på mobiltelefoner från alla svenska operatörer och finns både för Android och iPhone. Användningen av Mobilt BankID är säker tack vare krypteringsteknik och personliga kod- och lösenordsangivelser.

BankID på kort

BankID på kort är ett alternativ till Mobilt BankID som innebär att ditt BankID lagras på ett kort istället för i din mobiltelefon. Kortet kan användas med hjälp av en kortläsare vilket gör det möjligt att signerahandla digitalt på datorer som saknar inbyggd kortläsare. BankID på kort kan beställas från din bank efter att du har beviljats en e-legitimation, och kortet är giltigt i tre år.

E-legitimation i fler sammanhang

E-legitimation kan användas för mer än internetbank och signering av dokument. Med en e-legitimation kan du logga in på offentliga myndigheters webbplatser, där du kan ansöka om bidrag, deklarera eller läsa personlig information. Du kan även använda e-legitimation som legitimation vid inloggning på vissa universitetets och högskolors databaser, då är e-legitimationen en förutsättning för att söka kurser och program. Användningen av e-legitimation har blivit allt vanligare och är ett säkert sätt att verifiera din identitet digitalt.

Vad kan vi förvänta oss av BankID i framtiden?

Ny teknik och säkerhetslösningar

BankID har sedan det lanserades stärkt krypteringen och utvecklat flervalsinloggning för ökad säkerhet. Framtida innovationer kommer troligtvis innehålla biometrisk identifiering som fingeravtryck och ansiktsigenkänning.

Ökad användning av e-legitimation

I Sverige används BankID primärt för att logga in på banktjänster, men användningsområdena kan utökas till ett större spektrum av tjänster, från myndighetstjänster till online-shopping och sociala medier.

Sammanfattning

BankID kommer troligtvis att fortsätta att utvecklas för att möta den allt mer digitala världen. Nya säkerhetslösningar och teknologier, samt ökad användning av e-legitimation, kan förväntas.

Vanliga frågor

Vad är BankID?

BankID är en elektronisk identitets- och signaturmetod som används för att legitimera sig och signera digitala dokument.

Hur fungerar BankID?

BankID består av två delar: en fil eller app som identifierar användaren och en kodgenerator som genererar unika koder för verifiering. Användaren måste ha ett giltigt id hos en bank eller annan utgivare av BankID.

Är BankID säkert?

Ja, BankID använder stark kryptering och flervalsinloggning för att säkerställa integriteten och skydda mot bedrägeri. Det har också möjlighet till biometrisk identifiering.