Blogg

När ska man åka in till förlossningen

När ska man åka in till förlossningen?

Det är spännande att bli förälder, men också lite skrämmande. En av de största frågorna är, ”när ska man åka in till förlossningen”? Det finns ingen enkelsvar eftersom varje förlossning är unik, men att känna till vissa tecken kan hjälpa dig att avgöra när det är dags att åka till sjukhuset.

Regelbundna sammandragningar

Det första tecknet på att det är dags att åka in till förlossningen är ofta att du har regelbundna sammandragningar. Regelmässighet i detta fall betyder att de kommer med jämna mellanrum, oavsett om de är smärtsamma eller inte. Om sammandragningarna kommer var 5e minut och varar i 60 sekunder i minst en timme, är det vanligtvis dags att åka in.

Vattnet går

Om vattnet har gått, oavsett om du har sammandragningar eller inte, bör du kontakta förlossningsavdelningen genast. Men kom ihåg att bara 10-15% av alla blivande mammor upplever att vattnet går före förlossningen starta.

Blödning

Om du någonsin upplever en stor blödning under graviditeten, bör du genast åka in till förlossningen.

Nedsatt fosterrörelse

Fosterrörelser är ett bra tecken på att allt står rätt till. Om fostret rör sig mindre än vanligt, kan det vara en idé att känna efter rörelserna, om de uteblir ska du kontakta vården direkt.

Tecken Betydelse Åtgärd
Regelbundna sammandragningar Det är dags att åka in till förlossningen Åk till sjukhuset
Vattnet går Förlossningen börjar snart Kontakta förlossningsavdelningen omedelbart
Blödning Potentiellt oroväckande tecken Åk till sjukhuset omedelbart
Nedsatta fosterrörelser Potentiellt tecken på att något inte står rätt till Kontakta vården direkt

Så när frågan dyker upp, ”när ska man åka in till förlossningen”, vet du nu vad du ska titta efter. Men kom ihåg att det alltid är säkrast att kontakta sjukvården vid osäkerhet.