Blogg

Hur mycket får en fattigpensionär?

Det finns många pensionärer som räknas som fattiga i Sverige. Över 300 000 pensionärer har en inkomstnivå som räknas som under gränsen till fattigdom. Den gick år 2020 vid att tjäna (eller i det här fallet få en pension som är) mindre än 12 300 kronor i månaden efter skatt. Då räknas man som fattig i jämförelse med andra. 

Siffran fås genom att man i EU definierar fattigdom som att tjäna mindre än 60% av medianinkomsten i ett land. Median är ett mått på ett mitt-värde. Den person som ligger mitt i löneskalan har medianinkomst. Att man är så kallad fattigpensionär betyder alltså inte att man behöver vara fattig. Man är fattig i jämförelse med andra i samma land. Eller man riskerar att vara fattig.

Så “Hur mycket får en fattigpensionär?” besvaras alltså med max 12 300 kronor i månaden efter skatt. Men om personen i fråga känner sig fattig och/eller vill bli kallad fattigpensionär varierar säkert.

Hur mycket får en fattigpensionär äga?

Pension är inte ett bidrag som går att jämföra med socialbidrag där det spelar roll hur mycket tillgångar du har. Du får alltså äga hur mycket som helst. Du kan räknas som fattigpensionär men ändå äga ett hus och ha massor av pengar på banken. Här finns det alltså möjlighet att förbättra sin pension genom att börja spara i tid.

Om du redan är pensionär och inte har några tillgångar finns det möjlighet till äldreförsörjningsstöd. Detta är dock till skillnad från pensionen beroende på tillgångar.