Blogg

Hur ofta kan man ta Alvedon?

Om du eller någon i ditt hushåll har blivit sjuk kan Alvedon vara ett alternativ. Det är det nämligen för många svenskar. Alvedon är Sveriges mest sålda läkemedel mot tillfällig värk och feber, så du är inte ensam.

Även när du använder receptfria läkemedel är det viktigt att läsa bipacksedeln och följa doseringsrekommendationen. Om du någonsin suttit hemma i soffan med sprängande huvudvärk och googlat “hur ofta kan man ta alvedon”, så vet du att informationen finns lätt tillgänglig på internet. Mängden medicin du kan ta beror både på vilken styrka medicinen har, men också på patientens storlek och ålder. 

Hur ofta kan man ta Alvedon 500 mg?

När det gäller Alvedon 500 mg står det på bipacksedeln att vuxna och barn över 40 kilo kan ta en eller två tabletter var fjärde till sjätte timme, men högst åtta tabletter per dygn. När det gäller barn under 40 kilo är det lite annan dosering som gäller: 

  • Barn mellan 15 och 25 kilo ska endast ta en halv tablett var fjärde till sjätte timme, men högst två tabletter per dygn. 
  • Barn som väger mellan 25 och 40 kilo kan ta en halv till en tablett var fjärde till sjätte timme, men högst fyra tabletter per dygn.

Grundregeln gällande Alvedon är alltså att du kan ta en passande dos var fjärde till sjätte timme. För stor dos påverkar levern mycket negativt. Du kan ta Alvedon när du är gravid, men bör hålla dig till den lägsta fungerande dosen. Är du orolig över din graviditet eller eventuell överdosering kan du vända dig till din barnmorska, 1177 eller giftinformationscentralen.